ទំនើស្ត្រា ៣

ទំនើស្ត្រា ៣

ហ្គេមនេះមិនមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃទេ។
Similar HTML5 games
ច្រើនទៀត មានជំនាញប្រកួត

ហ្គេមអនឡាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានឈ្មោះដើម Super Stacker 3 ទំនើស្ត្រា ៣ បង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
វាត្រូវបានគេលេងរួចហើយ 9 ។
ការវាយតម្លៃនៃហ្គេមគឺ 4.6 / ៥ និងពិន្ទុ 146 ចូលចិត្ត។
ឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបាន៖ PC ។
អភិវឌ្ឍលើ HTML5 និងដំណើរការលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទទាំងអស់ - លេងពេញអេក្រង់ដោយមិនមានភាពយឺតយ៉ាវ។
កាលបរិច្ឆេទបន្ថែម៖ 07.12.2019
ភាសាតំបន់បណ្តាញ: Khmer