Wheely

WHEELY משחקים

הסיפור של מכוניות אדומות מתחילה עם איך הוא הגיע גרוטאות. המודל שלה מאוד ישן וחסר תועלת. עם זאת, ווילי הוא מתחיל את הסיפור שלו, איפה עוטף סדרה של אירועים מרגשים, לפגוש את האהבה שלך, חברים וכמובן אויבים. על כל צעד ושעל הוא נתקל מכשולים, קשיים, מלכודות. כדי להתגבר על זה יעזור לי קר משנה וחשיבה לוגית.

לעצור את ההרס במהלך Armagedon, להשתתף בעצרת, כונן לשטוף את המכונית על מנוכה גלגל לעשות עוד מעשים טובים במשחקים עם ווילי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 חלקים.