ធុងបញ្ហា

ធុងបញ្ហា

លេង
ហ្គេមនេះមិនមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃទេ។
Similar ធុង games
ច្រើនទៀត សកម្មភាពប្រកួត

ហ្គេមអនឡាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានឈ្មោះដើម ធុងបញ្ហា ធុងបញ្ហា បង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
វាត្រូវបានគេលេងរួចហើយ 1325 ។
ការវាយតម្លៃនៃហ្គេមគឺ 4.5 / ៥ និងពិន្ទុ 156 ចូលចិត្ត។
ឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបាន៖ PC ។
អភិវឌ្ឍលើ HTML5 និងដំណើរការលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទទាំងអស់ - លេងពេញអេក្រង់ដោយមិនមានភាពយឺតយ៉ាវ។
កាលបរិច្ឆេទបន្ថែម៖ 06.24.2019
ភាសាតំបន់បណ្តាញ: Khmer