ម៉ាបុរាណ Webgl

ម៉ាបុរាណ Webgl

ហ្គេមនេះមិនមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃទេ។
Similar ម៉ា games
ច្រើនទៀត ហ្គេមកាត

ហ្គេមអនឡាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមានឈ្មោះដើម Mahjong Classic Webgl ម៉ាបុរាណ Webgl បង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
វាត្រូវបានគេលេងរួចហើយ 43 ។
ការវាយតម្លៃនៃហ្គេមគឺ 4.6 / ៥ និងពិន្ទុ 115 ចូលចិត្ត។
ឧបករណ៍ដែលអាចប្រើបាន៖ PC ។
អភិវឌ្ឍលើ HTML5 និងដំណើរការលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទទាំងអស់ - លេងពេញអេក្រង់ដោយមិនមានភាពយឺតយ៉ាវ។
កាលបរិច្ឆេទបន្ថែម៖ 07.12.2019
ភាសាតំបន់បណ្តាញ: Khmer